FallacyMan.com

Something.

Статистика и статистически грешки

Статистиката, противно на това, което много незапознати си мислят, не е занимание за самотни сухари или математически гении. Това е научен подход, надграждащ и калибриращ някои много базови наши инстинтки и лежи в основата на повечето постижения на съвременния свят. Това не е дисциплина, занимаваща се с отвлечени неща а в голяма степен практическа дисциплина с отношение към ежедневни наши решения.

Определението от Wikipedia за статистика е: математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва и планирането и организирането на събирането на данни чрез проучвания и експерименти. Статистиката възниква във връзка с нуждите на емпиричната наука и се отличава от повечето клонове на математиката по своята приложна насоченост.Ключови статистически грешки


(Силно препоръчително за всички, които искат да правят твърдения относно обективната реалност)Някои полезни ресурси