Начална страница

Анкета

Моля попълнете анкетата тук, благодаря!(внимание! хумор за статистици ;-))

Връзката между рака и мобилните телефони

Статистически значима половинка

Статистически методи за взимане на решения в интимния живот

Статистика на романтичните срещи

Статистиката в брака

Как се създават "новини"