FallacyMan.com

Something.

Анкета

Моля попълнете анкетата отдолу, благодаря!


Основно се занимавате с?


На какво ниво са познанията ви за Google Analytics?


От колко време ползвате Google Analytics?


Как оценявате познанията си за следните технологии: HTTP, HTML, DOM, JavaScript?